bonjour zou curtain tunnel kyojin
fukurou hitsuji hoshi Spade umi
pot koi yoruyama night hashiru onna
all tsumiki gorilla-za otamajakushi oyaji
© copyright 2009 Tatsuhiko Asano